W uchwale podjętej 20 września 2017 r. Forum Współpracy Sędziów zwraca się do osób mających wpływ na treści prezentowane w kampanii prowadzonej od  8 września 2017 roku przez Polską Fundację Narodową.

- W naszej ocenie nazwa tej kampanii oraz jej deklarowany cel w postaci ujawniania prawdy o stanie sądownictwa i rzetelnej informacji o tym, czego dotyczą zmiany w wymiarze sprawiedliwości stoi w sprzeczności z treścią przekazu medialnego. Nawet pobieżna analiza jej treści ujawnia szereg przekłamań i manipulacji stosowanych dla dalszej promocji populistycznych pomysłów na "reformę sądownictwa", które Prezydent RP słusznie zawetował. Epatowanie występującymi w każdej zbiorowości ludzkiej pojedynczymi przypadkami nagannych zachowań, nawet tych sprzed wielu lat, zmierza do wywołania wrażenia, że wszyscy polscy sędziowie są ludźmi niegodziwymi. Autorzy przekazu odwołują się do zasady odpowiedzialności zbiorowej wszystkich sędziów za czyny pojedynczych osób, które zresztą zostały już ukarane za to, co zrobiły. Takie podejście obraża pozostałych sędziów, w tym również ławników, którzy służą codzienną, uczciwą pracą obywatelom, wydając wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej - czytamy w uchwale.

Zdaniem jej autorów odwoływanie się w treści billboardów do ustrojowych rozwiązań zagranicznych to kolejna manipulacja, która polega na prezentowaniu przykładów oderwanych od całości danego systemu.

- Reforma polskiego sądownictwa powinna być najpierw zgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a potem odwoływać się do wzorców dobrych dla innych państw - piszą sędziowie.

Prowadzenie kampanii informacyjnej w taki sposób oceniają jako oczywiście sprzeczne z misją deklarowaną przez Polską Fundację Narodową, gdyż zamiast promować dobre imię Polski prowadzi do obniżania jej autorytetu na arenie międzynarodowej.

- Nie chcemy, aby "zostało tak jak było", jednak Polska nie potrzebuje kolejnego nieprzemyślanego i z góry skazanego na porażkę eksperymentu reformatorskiego, z jakimi spotykamy się od lat. Ustawa - prawo o ustroju sądów powszechnych była na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza zmieniana blisko 150 razy i nadal wymaga naprawy. Wymiar sprawiedliwości potrzebuje mądrej i skutecznej reformy, w której chcemy w końcu czynnie uczestniczyć, gdyż dotąd, propozycje sędziów, politycy z reguły odrzucali, bądź ignorowali -  wskazuje Forum Współpracy Sędziów.

- Uważamy, że projekty reformy nie powinny znajdować oparcia w demagogicznej propagandzie, ale w uczciwej debacie nad wadami i zaletami proponowanych zmian. Dlatego zgłosiliśmy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie gotowość udziału w konsultacjach projektów, które ma upublicznić z końcem września bieżącego roku - czytamy w uchwale.

Forum Współpracy Sędziów powstało w wyniku realizacji uchwał zebrań przedstawicieli sędziów apelacyjnych i zgromadzeń sędziów okręgowych z 20 marca 2017 r. Składa się z przedstawicieli sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych, wybranych w sposób proporcjonalny na zebraniach sędziów, które odbyły się w większości polskich sądów 20 kwietnia 2017 r.