Jak czytamy na stronie Sądu Najwyższego, kandydatów wyłoniono w dwóch głosowaniach.

W pierwszym głosowaniu, w którym wzięło udział 14 sędziów, Zgromadzenie wskazało jako kandydatów na stanowisko Prezesa Izby sędziów: Marka Dobrowolskiego, który uzyskał 6 głosów, oraz Joannę Lemańską, która uzyskała 7 głosów (jeden głos był nieważny). W drugim głosowaniu, w którym wzięło udział 13 sędziów, sędzia Oktawian Nawrot uzyskał 11 głosów (2 głosy były nieważne).

Tym samym, wyborcze Zgromadzenie Sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wyłoniło listę trzech kandydatów na stanowisko Prezesa SN kierującego pracą tejże izby: SSN Marka Dobrowolskiego, SSN Joannę Lemańską i SSN Oktawiana Nawrota.

Teraz spośród tych kandydatów prezesa Izby wybierze prezydent Andrzej Duda.

Obecnie prezesem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest Joanna Lemańska.

Czytaj więcej

Troje kandydatów na prezesa Izby Dyscyplinarnej SN