Prezydent Andrzej Duda odmówił powołania 11 sędziów, którzy zostali nominowani przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. Tak wynika z informacji opublikowanej w Monitorze Polskim. Prezydent podjął taką decyzję pod koniec grudnia 2021 r. Nie zgodził się na powołanie do Izby Cywilnej i Izby Karnej Sądu Najwyższego osób rekomendowanych przez Krajową Radę Sądownictwa jeszcze w 2017 r. i na początku 2018 r.

Chodzi o sędziów Katarzynę Polańską-Farion, Piotra Kaspryszyna, Wojciecha Kocota i Aleksandra Kappesa. Prezydent odmówił też powołania sędziego Grzegorza Borkowskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Decyzją Andrzeja Dudy do sądów apelacyjnych nie trafią również sędziowie Agnieszka Łukaszuk, Grzegorz Miśkiewicz, Tomasz Wojciechowski. Odmowną decyzję o powołaniu do stołecznego Sądu Okręgowego otrzymali ponadto sędziowie Krzysztof Ptasiewicz i Piotr Raczkowski. Na orzekanie w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie zgody prezydenta nie uzyskał Wojciech Buchajczyk.

Odmowę powołania sędziów i podjęcia takiej, a nie innej decyzji Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta, tłumaczył tak:

– To prerogatywa prezydenta, wielokrotnie weryfikowana orzecznictwem sądów. I dodał: – Nie ma takiego zwyczaju, żeby podawać przyczynę i przesłanki takiej decyzji.

Wskazał także, że inni prezydenci, np. Lech Kaczyński, też korzystali z prerogatywy do niepowołania na stanowiska sędziowskie.

Kilkunastu sędziów, którym odmówiono powołania, to niewielki procent w świetle około 1000 powołanych przez prezydenta Dudę.

Zgodnie z Konstytucją RP prezydent powołuje sędziów na wniosek KRS na czas nieoznaczony. Nie jest przy tym związany żadnym terminem, nie ma też obowiązku wyrażenia zgody na powołanie sędziego przedstawionego przez Radę. Prezydent Duda w ostatnich latach podejmował jednak decyzje o powołaniu wielu sędziów rekomendowanych przez obecną KRS, w tym m.in. do Sądu Najwyższego. Wnioski dotyczące 11 sędziów, ostatecznie niepowołanych, pozostawały bez decyzji.

Czytaj więcej

Prezydent Duda odmówił powołania 11 sędziów
Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ