Treść postanowienia sędziego Michała Lasoty - Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych - opublikowało na Twitterze stowarzyszenie sędziów Iustitia.

Zarzut dyscyplinarny dotyczy "podjęcia działań kwestionujących istnienie stosunku służbowego sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie Beaty Adamczyk-Łabudy, skuteczność jej powołania i umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, poprzez doprowadzenie do uchylenia przez Sąd, działający w składzie jednoosobowym, postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie (...)".

Marzanna Piekarska-Drążek na co dzień sądzi sprawy karne. Jak pisał portal oko.press, to ona w lutym 2021 roku zasiadała w trzyosobowym składzie – była jego przewodniczącą – który wydał precedensowe orzeczenie dotyczące sędziego Igora Tulei.

Sąd orzekł wtedy, że Izba Dyscyplinarna nie uchyliła immunitetu Tulei, ani go nie zawiesiła w obowiązkach sędziego, bo nie jest ona legalnym sądem. A decyzje Izby nie są orzeczeniami.

Czytaj więcej

Sąd Apelacyjny w Warszawie: Igor Tuleya jest nieprzerwanie sędzią