Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w ustawie o kuratorach sądowych. Właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Zmiany wychodzą naprzeciw postulatom środowiska kuratorskiego i wprowadzają np. zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu, w którym kurator uczestniczył w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, oraz pomoc psychologiczną.

Czytaj więcej

Masłowska: Przyjazne warunki w sądach jeszcze nie dla dzieci

Poprawić się ma ochrona prawna. Projekt zakłada, że kuratorowi sądowemu (również społecznemu), pokrzywdzonemu przestępstwem w pracy przysługuje od pracodawcy, na jego wniosek, zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym. Zwrot zastępstwa procesowego obejmuje wydatki rzeczywiście poniesione do wysokości stawki określonej w przepisach o ponoszeniu przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata albo radcę prawnego z urzędu.

Projekt zakłada też, że zwrot taki nie przysługuje kuratorowi uczestniczącemu w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego, na rzecz którego sąd zasądził wydatki związane z ustanowieniem pełnomocnika.

Prezes sądu będzie miał obowiązek szybko złożyć aplikantowi kuratorskiemu po egzaminie propozycję pracy.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe