W oświadczeniu sędziowie odmawiają rozpoznawania spraw w składach z udziałem każdego sędziego, którego kandydatura została przedstawiona prezydentowi przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

W przypadku wydania zarządzenia o utworzeniu składu z udziałem takiej osoby każdorazowo będą żądać ponownego losowania składu orzekającego. Jeśli ich wniosek nie zostanie uwzględniony, zapowiadają, że będą informować strony o konieczności zawieszenia takiego postępowania lub będą składać zdania odrębne.

- Nie możemy być obojętni wobec łamania prawa. (...) wraz z dziesięcioma sędziami Sądu Okręgowego Krakowie złożyliśmy oświadczenie o odmowie rozpoznawania spraw z osobami, które nie mogą tworzyć sądu. To przykre do czego doprowadziła władza oraz chęć własnych korzyści - wyjaśnia sędzia Maciej Czajka.

Oprócz niego pod oświadczeniem podpisali się sędziowie: Grzegorz Dyrga, Maciej Ferek, Jarosław Gaberle, Janusz Kawałek, Joanna Makarska, Dariusz Mazur, Beata Morawiec, Ewa Szymańska oraz Katarzyna Wierzbicka.

Czytaj więcej

Sędzia Żurek odmawia orzekania z nominantami nowej KRS

Czytaj więcej

Prezes sądu w Krakowie odpowiedziała na oświadczenie Żurka