W poniedziałek Izba Dyscyplinarna SN orzekająca w składzie: Jacek Wygoda (przewodniczący), Małgorzata Bednarek i Jarosław Duś odrzuciła wszystkie wnioski dowodowe obrońców sędziego SN Marka Pietruszyńskiego.

Czytaj więcej

Izba Dyscyplinarna nadal orzeka

O co chodzi? Prokuratura Krajowa zamierza postawić trójce sędziów SN (w tym Markowi Pietruszyńskiemu) zarzut nieumyślnego niedopełnienia obowiązku. Otóż 23 października 2019 r. Sąd Najwyższy wstrzymał wykonanie wyroku sądu wobec mężczyzny skazanego na trzy lata i trzy miesiące więzienia. Zdaniem prokuratury mimo ciążącego na nim obowiązku sędzia SN Marek Pietruszyński nie podjął działań zmierzających do ustalenia, czy w momencie, gdy wydawał postanowienie o wstrzymaniu wykonania wyroku, skazany odbywa już karę. W rezultacie, jak twierdzi PK, mężczyzna był bezzasadnie przetrzymywany w zakładzie karnym prawie miesiąc.

Sygnatura akt: I DI 20/21