Fotel zwolniony przez sędziego TK Leona Kieresa pozostaje nieobsadzony od 24 lipca. Dzień wcześniej  Leon Kieres przeszedł w stan spoczynku  po upływie dziewięcioletniej kadencji.  Zgodnie z regulaminem Sejmu, kandydata na nowego sędziego TK może zgłosić  grupa 50 posłów lub Prezydium Sejmu, ale mają na to maksymalnie 30 dni przed upływem kadencji. Do 23 czerwca nie zgłoszono żadnej kandydatury.

Dlatego Marszałek Sejmu ogłosiła ponowny nabór na wakat w TK. Termin zgłaszania kandydatów upływa 17 września br. o godz. 20.

Czytaj więcej

Orzeczenie TK: Prof. Leon Kieres oraz Piotr Pszczółkowski złożyli do wyroku zdania odrębne w sprawie aborcji

Leon Kieres to ostatni sędzia, który nie zawdzięczał miejsca w TK posłom Prawa i Sprawiedliwości. W październiku 2020 r. on i sędzia Piotr Pszczółkowski zgłosili zdania odrębne do wyroku TK w sprawie o niedopuszczalności aborcji w przypadku ciężkich i nieodrwacalnych wad płodu.

Leon Kieres jest profesorem nauk prawnych, nauczycielem akademickim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.