Donosi o tym TVN24 powołując się na informację od pełnomocnika sędziego Juszczyszyna, prof. Michała Romanowskiego. Adwokat stwierdził, że orzeczenie sądu ma "charakter precedensowy".

"Jesteśmy przekonani, że wyznaczy ono jednolitą linię orzeczniczą sądów powszechnych w sprawach sędziów, wobec których są wszczynane postępowania dyscyplinarne za stosowanie prawa, czyli Konstytucji i prawa Unii Europejskiej" - napisał.

Jak dodał "postanowienie nakazujące przywrócenie Pana sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania dowodzi, że prawo czasami drzemie, ale nigdy nie umiera".

17 marca  prof. Romanowski  skierował do sądu wniosek o zabezpieczenie tj. nakazanie prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciejowi Nawackiemu natychmiastowego dopuszczenia sędziego Juszczyszyna do orzekania.

14 kwietnia 2021 r. Sąd w trzyosobowym składzie sędziowskim uwzględnił argumentację sędziego Juszczyszyna i nakazał przywrócenie go do pracy oraz dopuszczenie do orzekania do czasu rozpatrzenia pozwu Juszczyszyna o przywrócenia go do obowiązków. Chodzi zwłaszcza o uwzględnianie sędziego w wyznaczaniu terminów posiedzeń i przydzielaniu spraw oraz "zaniechanie aktów skutkujących niedopuszczeniem Pawła Juszczyszyna do wykonywania obowiązków".

Prof. Romanowski poinformował, że postanowienie jest skuteczne z chwilą wydania. Sędzia Juszczyszyn w poniedziałek lub wtorek zamierza pojawić się w pracy. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki może złożyć zażalenie w tej sprawie, lecz nie wstrzymuje to natychmiastowej wykonalności decyzji sądu.

Jak informuje TVN24, Maciej Nawacki już zapowiedział, że zanim podejmie ostateczną decyzję, poczeka na doręczenie odpisu postanowienia sądu w Bydgoszczy.

- Oczywiście kwestie ustrojowe takie jak dopuszczenie do orzekania sędziego nie podlegają zabezpieczeniu cywilnemu. Stoję więc na stanowisku, że nie mogę dopuścić pana sędziego do orzekania. Pan sędzia Juszczyszyn nie będzie w poniedziałek sądził, nie będzie miał przydziału spraw i nie będzie wykonywał obowiązków - zapowiedział Nawacki.

W lutym 2020 r. sędziego Juszczyszyna zawiesiła w czynnościach  Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, orzekając w tej sprawie w II instancji na wniosek rzecznika dyscyplinarnego sędziów. Jednocześnie obniżyła o 40 proc. wynagrodzenie Pawła Juszczyszyna na czas trwania zawieszenia.

Sędzia Juszczyszyn rozpatrując w listopadzie 2019 r. apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez tzw. nową Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. Nakazał więc Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS. Po tej decyzji prezes   olsztyńskiego sądu rejonowego i członek KRS Maciej Nawacki odsunął Juszczyszyna od orzekania.