Zawiadomienie dotyczy prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Piotra Schaba oraz jego zastępcy Przemysława Radzika, ale także prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, Macieja Nawackiego ze względu na odmowę dopuszczenia do pracy sędziego Igora Tulei mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zawiadomienie zostało złożone przez prof. Michała Romanowskiego, który jest mecenasem zarówno sędziego Tulei jak i Pawła Juszczyszyna.

Zarzucane przestępstwo ma dotyczyć art. 231 Kodeksu karnego, tzw. nadużycia władzy: funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków i tym samym działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat.  

Igor Tuleya domaga się przywrócenia go do pracy po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów opierający się na Izbie Dyscyplinarnej jest niezgodny z prawem Unii. W innym tonie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że wyższość prawa unijnego nad polskim jest niezgodna z Konstytucją. 

Sędziowie z całej Polski apelują do rządu i pierwszej prezes Sądu Najwyższego o wykonanie wyroku TSUE.