Rząd przyjął wczoraj nowelę [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DD8CEFF90A9C71612124A0411EC546A1?id=247963]ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych[/link]. Najkrócej mówiąc, ma ona zatrzeć istniejące dziś różnice między sędziami wojskowymi a powszechnymi. Projekt wprowadza także nowe zasady delegowania sędziów sądów wojskowych – na analogicznych zasadach jak w wypadku sędziów powszechnych.

Po zmianach przewinieniem dyscyplinarnym dla sędziów w mundurze będzie naruszenie obowiązków sędziego, w tym oczywista i rażąca obraza przepisów prawa, uchybienie powadze stanowiska, naruszenie dyscypliny wojskowej oraz zasad honoru i godności żołnierskiej.

Oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym w sprawach sędziów wojskowych sądów okręgowych, a także prezesów i zastępców prezesów wojskowych sądów garnizonowych ma być rzecznik dyscyplinarny. W sprawach pozostałych sędziów będzie oskarżał zastępca rzecznika.

Kandydatów na rzecznika wybierać ma zgromadzenie spośród sędziów sądów wojskowych. Zgłosi ono Krajowej Radzie Sądownictwa (tak jak w sądach powszechnych) wybranych kandydatów na rzecznika oraz jego zastępcę.

Od wydanych w I instancji wyroków sądu dyscyplinarnego oraz postanowień i zarządzeń zamykających drogę do wydania wyroku przysługuje odwołanie. Mogą je złożyć: obwiniony i rzecznik dyscyplinarny oraz Krajowa Rada Sądownictwa, minister sprawiedliwości i szef resortu obrony narodowej.

Każde rozstrzygnięcie zapadłe przed sądem dyscyplinarnym wymagać będzie pisemnego uzasadnienia. Musi ono być doręczone także zainteresowanym stronom.

Zmiany czekają też sędziów, których sądy są znoszone. Kiedy nowela wejdzie w życie, a ci będą zainteresowani dalszą karierą i złożą w tej sprawie stosowny wniosek – bez zbędnych formalności przejdą do sądu powszechnego.

[b]Nowela wprowadza także instytucję asystenta sędziego w sądach wojskowych (od kilku lat z powodzeniem funkcjonują w sądach powszechnych).[/b] Mogą nimi zostać osoby, które zajmowały stanowiska asesora sądowego, ale nie spełniły warunków do powołania na wakat sędziowski.

Projekt zmienia też zakres obowiązków asesorów. Dziś zajmują się oni głównie czynnościami sekretarsko-administracyjnymi. Po nowelizacji ich praca będzie identyczna jak asystentów.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ