SN rozpoznawał wniosek prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.  Prowadzi ona śledztwo w sprawie bezprawnych pozbawień wolności osób prowadzących działalność opozycyjną przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie i sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Doszło do nich w 1981 i 1982 roku w Koszalinie.

Prokuratur Komisji podkreślał, że działania pokrzywdzonych sprowadzały się do wyrażania własnych opinii odnoszących się do decyzji politycznych ówczesnego kierownictwa państwa, co należało do uprawnień każdego obywatela.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, SN uznał, że  zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy dostatecznie uzasadnia podejrzenie dopuszczenia się przez sędziego czterech czynów wyczerpujących znamiona zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości. Polegać miały one na długotrwałym bezprawnym pozbawieniu wolności osób, które w różnych formach prezentowały sprzeciw wobec wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego i pozbawieniu społeczeństwa podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Uchwała Sądu Najwyższego nie jest prawomocna.