NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa opublikowało na swoim facebookowym profilu skrótową relację z wtorkowego spotkania przedstawicieli większych organizacji związkowych działających w sądownictwie z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dyrektorami sądów apelacyjnych.

Jan Paziewski, dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej poinformował, że projekt budżetu - przyjęty jeszcze przez poprzednią Radę Ministrów - zakładał wzrost wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników sądowych oraz pozostałych pracowników sądów średnio o 5,5% na etat (w stosunku do roku 2015). Natomiast aktualny budżet pozwala na podniesienie tych wynagrodzeń średnio o ponad 10% w przeliczeniu na jeden etat. Środki na podwyżki pozyskano z przetargu pocztowego, na którym zaoszczędzono 63 mln zł. Uwzględniona została także poprawka do budżetu posłanki Krystyny Pawłowicz, która umożliwiła przeznaczenie dalszej kwoty prawie 3 mln złotych na wzrost wynagrodzeń urzędników sądowych.

Jak podaje NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa, wypłata podwyżek mogłaby nastąpić najwcześniej w marcu lub kwietniu z wyrównaniem od 1 stycznia, a końcowa kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników sądów w 2016r. wynosi łącznie 147 664 tys. zł.

Przedstawiciele MS potwierdzili wystąpienie z propozycją podwyższenia kwoty najniższego wynagrodzenia asystentów sędziów do kwoty 3.000 zł. Dodatkowo związkowcy otrzymali zapewnienie, że obecne władze resortu uznają za niecelowe różnicowanie wynagrodzeń asystentów sędziów względem poszczególnych szczebli apelacji. Zwrócono uwagę na problem zatrudniania asystentów sędziów za najniższą możliwą stawkę (2675 złotych) w przypadku, gdy następuje to w ramach przekształcania etatów.

Podczas spotkania poruszono także kwestię odpisów na PFRON. Strona ministerialna zauważyła, że nie jest to planowany wydatek, a tylko sankcja dla pracodawcy, której wysokości nie określa się z góry. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości złożyli jednak deklarację, że kwestia obowiązkowych wpłat na PFRON oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w sądownictwie zostanie przeanalizowana, a do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowane będzie odpowiednie wystąpienie.