Mamy kilkanaście państwowych instytucji, które same określają swoje plany wydatkowe, a resort finansów musi je uwzględnić w projekcie ustawy budżetowej. To tzw. budżetowe święte krowy. Należy do nich też Krajowa Rada Sądownictwa. Po co Radzie 52 mln zł?

– Chcemy w końcu mieć swoją siedzibę. Jesteśmy chyba jedynym konstytucyjnym organem, który ma siedzibę w wynajmowanym lokalu – tłumaczy sędzia Waldemar Żurek, rzecznik KRS. Zapewnia, że zakup lokalu dla Rady odbije się korzystnie na budżecie.

– Dziś płacimy komercyjny czynsz, wynajmujemy pokoje dla sędziów, którzy przyjeżdżają na posiedzenia Rady, a tych jest coraz więcej. Poza jej siedzibą znajdują się dziś archiwa. Budynek, który stałby się siedzibą Krajowej Rady Sądownictwa, byłby własnością Skarbu Państwa.

Dlaczego akurat o takie pieniądze wystąpiła Rada?

– Kwotę wyliczyliśmy na podstawie zapytań ofertowych, które otrzymaliśmy w zeszłym roku. Wcześniej zwracaliśmy się do różnych jednostek Skarbu Państwa o wskazanie budynku, który moglibyśmy objąć. Bezowocnie jednak – wyjaśnia sędzia Żurek.

Czy Rada ostatecznie dostanie takie pieniądze, o jakie wnioskowała?

Nie wiadomo. Rok temu w budżecie na 2016 r. dostała 3 mln zł – pieniądze te miały pozwolić jej na zakup siedziby w ratach. Ostatecznie w ramach cięć kwotę obniżono (zaoszczędzone pieniądze przeznaczono na wydatki bieżące Kancelarii Senatu).

Jak Rada radzi sobie z wydatkami? Rok temu realizację budżetu skontrolowała Najwyższa Izba Kontroli. Uwag nie było.

Najważniejszym zadaniem KRS było wówczas rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów oraz przedstawianie prezydentowi wniosków w sprawie ich powołania. Miernikiem sprawności działania KRS w tych sprawach był średni czas dokonania oceny kandydata. W 2015 r., w porównaniu z 2014 r., średni czas oceny kandydata skrócił się o 18,5 proc., tj. o 15 dni (średni czas oceny kandydata w 2014 r. wynosił 81 dni, a w 2015 r. – 66 dni). W odniesieniu do wartości miernika w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. – określono go na 102 dni, średni czas oceny kandydata był krótszy o 36 dni, tj. o 35,3 proc. Z tym że również o 37,2 proc. zmniejszyła się liczba zgłoszeń na wolne stanowiska sędziowskie.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Wstępny projekt budżetu na 2017 r. rząd przyjął 25 sierpnia. Teraz opiniuje go Rada Dialogu Społecznego. Do Sejmu projekt powinien trafić do 30 września.