Forum przygotowało raport tuż po tym, jak na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt noweli prawa o ustroju sądów powszechnych. Chodzi o instytucję dyrektora-menedżera w sądach. Minister chce przejąć nad nimi nadzór.

„To kolejny krok w stronę upolitycznienia i przejęcia przez władzę wykonawczą (rząd) kontroli nad całym wymiarem sprawiedliwości" – pisze FOR w raporcie. I przypomina wcześniejsze zmiany w prokuraturze, gdzie połączone zostały funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Innym przykładem przejmowania kontroli nad wymiarem sprawiedliwości przez rząd jest, zdaniem FOR, chęć wymiany wszystkich obecnie urzędujących członków Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Dotychczasowi członkowie często wyrażali sprzeciw wobec propozycji zmian płynących z MS (np. sprawa Trybunału Konstytucyjnego).