Minister sprawiedliwości podniósł kwoty ryczałtu i diet sędziów i prokuratorów delegowanych do innych jednostek. Nowelizacje rozporządzeń w tej sprawie właśnie wchodzą w życie. Wysokość ryczałtu i diety zależy od miejsca delegowania. I tak, jeśli sędzia lub prokurator trafia do Warszawy, może liczyć na maksymalnie 3,2 tys. zł zwrotu faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania i 2,7 tys. zł ryczałtu na życie. Nieco mniej, bo 2,4 tys. zł na mieszkanie i 2120 zł na życie, dostaną delegowani do miasta wojewódzkiego. Ci, którzy trafią do innego niż wymienione miasta, otrzymają odpowiednio 1,7 tys. zł i 1350 zł.

Wypłata miesięcznego ryczałtu następuje z dołu, do 5 dnia następnego miesiąca. Choć nowele rozporządzeń wchodzą w życie teraz, to delegowani dostaną wyższe stawki z wyrównaniem od 4 marca 2016 r.

Wokół delegacji sędziowskich było ostatnio bardzo głośno. Wszystko za sprawą ministra sprawiedliwości, który cofnął delegację dla sędzi Justyny Koski-Janusz z Sądu Okręgowego w Warszawie. Sędziowie od lat chcą mieć możliwość zaskarżenia odwołania z delegacji.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z kolei od kilku lat namawia do ograniczania delegacji, głównie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

podstawa prawna: rozporządzenia z 7 grudnia 2016 r. DzU z 9 grudnia, poz. 1994, 1995