Zainteresowania: biologia ewolucyjna, genetyka i jej historia, relacje między kulturowo uprzywilejowanym gatunkiem ludzkim a pozostałymi formami życia, bio-art, biotechnologie.

[b]Artystka o projekcie[/b]

Be-longing - interdyscyplinarna instalacja ( bio-art ) składająca się z trzech elementów:

- transgenicznej, żywej rośliny modelowej jaką jest rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana). Do genomu Arabidopsis bardzo łagodną, opracowaną niedawno, metodą FLORAL DIP wprowadzony został gen artystki. Wybrała odkryty kilka lat temu FoxP2, jedyny z poznanych genów mający związek ze zdolnością mowy u człowieka. Transformacja genem FoxP2 nie zmienia fenotypu rzodkiewnika,

- 9 fotografii (dibondy) przedstawiających kwiaty doniczkowe sfotografowane w miejscach publicznych i prywatnych (szkołach, bankach, mieszkaniach, itp.),

- video dokumentacji procesów laboratoryjnych od momentu izolowania mojego dna z krwi po transformowanie.

Projekt został zrealizowany w Zakładzie Ekspresji Genów Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Koordynatorem eksperymentu był prof. Artur Jarmołowski. Konsultacje merytoryczne oraz artystyczne, Monika Bakke oraz prof. Wojciech Łazarczyk.

[link=http://www.rp.pl/galeria/9149,1,510302.html]Fotogaleria - Be-longing[/link]

[link=http://www.rp.pl/galeria/9149,1,504991.html]Zobacz zdjęcia prac artystki[/link]

[b]Projekt [/b]

Prace Marzeny Czanieckiej można będzie oglądać w ramach projektu - Poznańsko-Warszawska Akademia Sztuk Pięknych.

Wystawa prac studentów i absolwentów ASP prezentowana będzie w warszawskiej Cafe Kulturalna. Ich instalacje, obrazy, grafiki, filmy i rzeźby można oglądać od 21 lipca do 20 września.

Przez pierwszy tydzień dzieła pokazane na wernisażu pozostaną w Kulturalnej. Później rozpoczną się dwutygodniowe wystawy, na których swoje prace będzie prezentował jeden artysta z Poznania i jeden z Warszawy. Zapraszamy!

[link=http://www.rp.pl/artykul/9131,510929_Poznansko_Warszawska_Akademia_Sztuk_Pieknych.html]Więcej informacji o wystawie[/link]