Dawid Widzyk, Dawid Krzywonos: Terroryzm z nich nie skorzysta

Unia Europejska dąży do uregulowania rynku aktywów cyfrowych, by zabezpieczyć środki finansowe inwestorów, zwłaszcza indywidualnych.

Publikacja: 29.08.2023 10:10

Unia Europejska

Unia Europejska

Foto: Adobe Stock

Dwa miesiące temu, 9 czerwca 2023 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 i dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 (Markets in Crypto Asset Regulation – MiCA). Tego samego dnia opublikowana została rezolucja COM(2021)0422 – C9-0341/2021 – 2021/0241(COD), czyli rozporządzenie towarzyszące. Ma ono uregulować obrót kryptoaktywami nieobjętymi unijnymi przepisami o usługach finansowych, a także tokenami (pieniądz elektroniczny). Wniosek o przyjęcie rozporządzenia wskazuje na cztery podstawowe cele tej regulacji, tj. zapewnienie ram prawnych określających sposób traktowania wszystkich kryptoaktywów; promowanie rozwoju kryptoaktywów w sposób wspierający innowacyjność i uczciwą konkurencję; zapewnienie ochrony konsumentów i inwestorów oraz integralność rynku, a także zapewnienie stabilności finansowej na rynku UE. Do tej pory, poza przepisami UE mającymi przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, większość kryptoaktywów nie była objęta regulacjami dotyczącymi usług finansowych, ochrony konsumentów i inwestorów oraz integralności rynku.

Pozostało 89% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

ZUS
Rząd podwyższa składki ZUS dla mikroprzedsiębiorców w 2022 r.
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Prawo w Firmie
Nowy projekt rządu: pracownik bez szczepienia nie dostanie pensji
Prawo dla Ciebie
Wszystko o nowym roku szkolnym 2021/22: egzaminy, szczepienia i 300+
Prawo w Firmie
Jak rozliczyć subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Nauczyciele
Reforma edukacji ministra Czarnka - kurator oceni jakość pracy szkoły
Prawo dla Ciebie
Trybunał znowu odroczył rozprawę ws. prymatu konstytucji