Dawid Widzyk, Dawid Krzywonos: Terroryzm z nich nie skorzysta

Unia Europejska dąży do uregulowania rynku aktywów cyfrowych, by zabezpieczyć środki finansowe inwestorów, zwłaszcza indywidualnych.

Publikacja: 29.08.2023 10:10

Unia Europejska

Unia Europejska

Foto: Adobe Stock

Dwa miesiące temu, 9 czerwca 2023 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 i dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 (Markets in Crypto Asset Regulation – MiCA). Tego samego dnia opublikowana została rezolucja COM(2021)0422 – C9-0341/2021 – 2021/0241(COD), czyli rozporządzenie towarzyszące. Ma ono uregulować obrót kryptoaktywami nieobjętymi unijnymi przepisami o usługach finansowych, a także tokenami (pieniądz elektroniczny). Wniosek o przyjęcie rozporządzenia wskazuje na cztery podstawowe cele tej regulacji, tj. zapewnienie ram prawnych określających sposób traktowania wszystkich kryptoaktywów; promowanie rozwoju kryptoaktywów w sposób wspierający innowacyjność i uczciwą konkurencję; zapewnienie ochrony konsumentów i inwestorów oraz integralność rynku, a także zapewnienie stabilności finansowej na rynku UE. Do tej pory, poza przepisami UE mającymi przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, większość kryptoaktywów nie była objęta regulacjami dotyczącymi usług finansowych, ochrony konsumentów i inwestorów oraz integralności rynku.

Pozostało 89% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Rzecz o prawie
Mikołaj Małecki: Strzelanie na granicy "bez żadnego trybu"
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Wytrych dla każdego
Rzecz o prawie
Daniela Wybrańczyk: Rozwody - nowa kontrowersyjna teza Sądu Najwyższego
Rzecz o prawie
Arkadiusz Krupa: Państwo prawa na peryferiach Europy
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Rzecz o prawie
Maciej Zaborowski: "Reniferek". Takie rzeczy to tylko w Ameryce?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży