Rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w sprawie reparacji – to odpowiedź Niemiec na polską notę dyplomatyczną w sprawie ponad 6 bilionów złotych za straty poniesione podczas drugiej wojny światowej. Jednocześnie 75 proc. Niemców uważa, że ich kraj nie powinien płacić Polsce reparacji wojennych. Niespodzianki nie ma i nie było.

Raport Służb Naukowych Bundestagu