Beata Komarnicka--Nowak

Beata Komarnicka-Nowak: Etyczne i prawne podstawy reparacji

Niemcy wciąż mówią twarde „nie” reparacjom dla Polski. A przez 80 lat nie zdołali nawet postawić w Berlinie pomnika ofiarom okupacji w Polsce.

Beata Komarnicka-Nowak: Reparacje wojenne - nie wczoraj, nie dziś i nie jutro

Dyplomacja polska i niemiecka nie znalazły na razie sposób, aby nad naszym tysiącletnim sąsiedztwem zatriumfowała prawda, pokój i przede wszystkim sprawiedliwość.

Komarnicka-Nowak: Nieważność zrzeczenia się przez Polskę reparacji wojennych

Oświadczenie z 23 sierpnia 1953 r. nie wywołuje skutków prawnych.