Oczywiście, niemożliwe jest, aby nasi europejscy przodkowie (łac. veteres), choćby najmądrzejsi, mogli dokładnie antycypować wydarzenia, które nastąpią po upływie iluś tam wieków (w przypadku np. Cycerona – po upływie prawie 21). Zdefiniowali jednak pewne typy zachowań ludzkich i pewne postacie osobowości, które następnie oceniano jako naganne w całym kręgu tzw. kultury śródziemnomorskiej.

Ostatnio z ust pewnej osoby, nominalnie ważnej postaci w środowiskach nauki i polityki, usłyszałem, że „dla naszej suwerenności bardziej niebezpieczny jest Zachód niż Wschód”. Za komentarz do tej wypowiedzi może posłużyć sentencja wyrażona przez Cycerona w dziele „O wróżbiarstwie” – brzmi: „Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum”, co znaczy „Nie można powiedzieć żadnego, nawet największego głupstwa, które nie zostałoby już powiedziane przez jakiegoś filozofa”. Opisane „głupstwo” wywołało żywy oddźwięk wśród licznych obserwatorów polskiej rzeczywistości politycznej, wypowiedział je bowiem polityk mający tytuł profesora, który – jak się powszechnie przyjmuje – zapewnia najwyższy stopień wiedzy i zarazem wiarygodności wypowiadanych publicznie twierdzeń (przypominam, że po łacinie „professor” to „publiczny nauczyciel”).