Co roku w krajach UE 4 tys. osób traci życie podczas pracy, a ponad 3 miliony ulega ciężkim wypadkom. - Ludzie maja prawo do pracy w bezpiecznych warunkach - podkreślił unijny komisarz ds. pracy Laszlo Andor. Najniebezpieczniejsza dla pracowników jest wciąż branża budowlana.

Komisja opracowała specjalna strategię, która ma poprawić warunki i bezpieczeństwo pracy w krajach członkowskich. Przede wszystkim kraje UE mają bardziej dbać o to by unijne zasady były wprowadzane w życie w poszczególnych krajach i by były egzekwowane standardy unijne. Przede wszystkim chodzi o zapobieganie wypadkom. Mniejsze firmy mają dostać wsparcie i pomoc. Komisarz Andor zaapelował również, by zapobiegać zagrożeniom związanym z nowymi technologiami, takimi jak nanotechnologia.

Jednak Europejska Konfederacja Związków Zawodowych jest rozczarowana strategią KE, która jest jej zdaniem "słaba i nieistotna". - Nie zawiera propozycji konkretnych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia - napisano w oświadczeniu.