Nielubiany przez szefów benefit zostanie w firmach na stałe

Pod presją pracowników firmy znalazły złoty środek między pracą zdalną i stacjonarną w biurze. Model hybrydowy stosuje 88 proc. średnich i dużych pracodawców.

Publikacja: 18.03.2024 03:00

Pod presją pracowników firmy znalazły złoty środek między pracą zdalną i stacjonarną w biurze

Pod presją pracowników firmy znalazły złoty środek między pracą zdalną i stacjonarną w biurze

Foto: Adobe Stock

– Z jednej strony praca hybrydowa zapewnia komfort pracownikom, z których wielu nie wyobraża sobie już pełnego tygodnia w biurze, z drugiej zaś umożliwia utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpośredniej interakcji pomiędzy członkami zespołów – wyjaśnia Witold Widurek, partner w zespole People Advisory Services w EY Polska, komentując wyniki jej badania, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.

Według nich, każde z ponad 300 ankietowanych przedsiębiorstw (w większości dużych firm), oferuje możliwość zdalnej pracy. Jednak ograniczonej, bo 88 proc. firm stawia na model hybrydowy, który najczęściej zakłada minimum trzy dni w tygodniu pracy w biurze.

Jak zwracają uwagę eksperci EY, polskie firmy poważnie podchodzą do kwestii proceduralnych, w tym do zmian związanych z nowymi zapisami kodeksu pracy, w którym od kwietnia 2023 nałożono na pracodawców obowiązek pokrywania wydatków powiązanych z pracą zdalnej.

Czytaj więcej

Polacy nie dają się zagonić do biur. Cenią swobodę zdalnej pracy

Dziewięć na dziesięć ankietowanych firm wprowadziło regulamin pracy zdalnej

Niemal dziewięć na dziesięć ankietowanych firm wprowadziło regulamin pracy zdalnej i prawie każda pokrywa też pracownikom wydatki związane z pracą poza biurem. Nieliczni pracodawcy bawią się w wyliczanie ekwiwalentu, który musi odpowiadać kosztom poniesionym przez pracownika w danym okresie, czyli co miesiąc. Zdecydowana większość (84 proc.) stawia na ryczałt, który najczęściej wynosi 50–100 zł. W nielicznych firmach (2 proc.) przekracza on 500 zł, co może być ryzykowne. Jak zaznacza Marta Larwa, menedżer w zespole People Advisory Services w EY Polska, jeśli ryczałt zostanie określony zbyt wysoko, bez należytego uzasadnienia, pracodawca naraża się na zarzut wypłaty pracownikowi nienależnego świadczenia, które nie podlega podatkowi dochodowemu i składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Czytaj więcej

Rok zaskoczeń na rynku pracy. Nikt nie spodziewał się takich zmian

Zarówno z badania EY, jak też z niedawnego sondażu Grant Thornton, który objął setkę średnich i dużych firm, wynika, że możliwość pracy zdalnej, która jest uważana przez pracowników za praktyczny i przydatny benefit, zostanie w firmach na długo a najpewniej na stałe. Co prawda wielu menedżerów podchodzi do niej z rezerwą, lecz w badaniu Grant Thornton tylko 18 proc. pracodawców wskazało, że praca zdalna pogarsza wydajność pracy. Zdaniem Edwarda Nieboja, partnera zarządzającego w Departament Outsourcingu Grant Thornton, może to wynikać z trudności w zarządzaniu rozproszonym zespołem, braku skutecznych narzędzi i procedur do weryfikacji pracy lub kłopotów z wdrożeniem nowych pracowników.

Pracodawcy nie widzą żadnej zmiany w wydajności osób pracujących zdalnie

Jednak dużo więcej, bo 49 firm nie zauważa żadnej zmiany w wydajności osób pracujących zdalnie, a co dziesiąta ocenia, że praca zdalna poprawia efektywność. Pomimo to 23 proc. pracodawców badanych przez Grant Thornton stawia stawia na stacjonarną pracę w biurze. Brak zgody na pracę zdalną tłumaczą najczęściej brakiem odpowiednich narzędzi IT (43 proc.), obawą przed gorszym przepływem informacji między pracownikami (35 proc.) i osłabieniem więzi w zespołach (30 proc).

Czytaj więcej

Wracamy do pracy do biur, ale nie na stałe

Badanie dowodzi, że gorsza koniunktura na rynku pracy zmniejszyła otwartość firm na elastyczną, w tym zdalną pracę. 15 proc. ankietowanych pracodawców zamierza ją w tym roku ograniczyć; 8 proc. zwiększyć liczbę obowiązkowych dni w biurze, 7 proc. zaś planuje powrót do pełnej pracy stacjonarnej.

Jak jednak przewiduje Edward Nieboj, praca zdalna zostanie z nami na stałe. Jest bowiem cennym benefitem dla pracowników (m.in z racji oszczędności czasu i kosztów dojazdów), przynosi też konkretne korzyści pracodawcom – na czele z dostępem do szerokiej puli kadr oraz niższymi kosztami biur.

Rynek pracy
Pokolenie Z budzi postrach wśród pracodawców
Rynek pracy
Tych pracowników częściej szukają dziś pracodawcy
Rynek pracy
Padł rekord legalnych pracowników z zagranicy w Polsce. Pomogli Azjaci
Rynek pracy
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, WNE UW: Byłam przeciwniczką "babciowego"
Rynek pracy
Sztuczna inteligencja przyspieszy decyzje o zmianie zawodu