Pracownicy coraz bardziej świadomi swej luki kompetencyjnej

Umiejętności cyfrowe, produktywność oraz dobra kondycja psychiczna – to zdaniem pracowników kluczowe elementy do odnoszenia sukcesów zawodowych w przyszłości.

Publikacja: 21.08.2023 03:00

Pracownicy coraz bardziej świadomi swej luki kompetencyjnej

Foto: Adobe Stock

Ponad połowa pracujących Polaków dostrzega u siebie brak umiejętności, które będą konieczne, by odnieść sukces w warunkach szybkich zmian technologicznych i dużej zmienności – wynika z sierpniowego raportu firmy GoodHabitz. Wraz z agencją badawczą Markteffect przeprowadziła badanie wśród 24,2 tys. pracowników z kilkunastu krajów świata, w tym z Polski.

Okazało się, że na świecie niedobór tych umiejętności dostrzega u siebie jeszcze więcej, bo 61 proc., badanych pracowników (największe luki kompetencyjne widoczne są w krajach Ameryki Łacińskiej). Jednocześnie zdają sobie sprawę, iż chcąc odnieść sukces w przyszłości, muszą podwyższyć swoje kompetencje lub przekwalifikować się.

Badanie GoodHabitz potwierdza, że jednym z najważniejszych czynników motywujących ludzi do samorozwoju jest chęć odnoszenia sukcesów zawodowych. Ponad siedmiu na dziesięciu pracowników na świecie uważa, że możliwości rozwoju osobistego pozytywnie wpłyną na ich pozycję na rynku pracy.

Co prawda w ostatnich latach wzrost kosztów życia zdecydowanie zwiększył znaczenie wynagrodzenia, które jest teraz najczęściej wskazywane jako powód zmiany pracodawcy, lecz możliwość rozwoju pozostaje ważnym argumentem za zmianą. Widać to także w lipcowym Monitorze Rynku Pracy agencji zatrudnienia Randstad; 47 proc. osób, które w ostatnich miesiącach zmieniły pracę, jako powód wskazało wyższe wynagrodzenie w nowej firmie. Zaraz za nim znalazła się możliwość rozwoju zawodowego, która do zmiany skłoniła 36 proc. ankietowanych.

Mateusz Żydek, rzecznik Randstad, zwraca uwagę, że w sytuacji większego nacisku na zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwój często schodzi na dalszy plan. Jak jednak wskazuje badanie GoodHabitz, znaczenie tego motywatora będzie rosło; aż 84 proc. pracowników na świecie wskazało, że brak możliwości rozwoju osobistego jest powodem, by w ciągu roku opuścić obecnego pracodawcę. W Polsce tę opinię podziela aż 94 proc. uczestników sondażu.

Podobnie jak w innych badaniach, również w ankiecie GoodHabitz pracujące osoby najczęściej wskazują, że niezbędnym elementem ich rozwoju są kompetencje cyfrowe. Tym bardziej że 80 proc. pracowników przewiduje, iż w ciągu dwóch najbliższych lat ich praca stanie się bardziej cyfrowa. Natomiast już teraz ponad połowa (53 proc.) badanych uważa, że obecnie brakuje im umiejętności cyfrowych potrzebnych do odpowiedniego wykonywania swojej pracy. Jeszcze większa grupa (58 proc.) twierdzi, że brak potrzebnych umiejętności już teraz ma negatywny wpływ na pracę ich zespołów.

Drugim obszarem, który uczestnicy badania uważają za przyszłościowy i potrzebny w karierze, są umiejętności miękkie, bez których trudniej jest zapewnić sobie zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie czy zwiększać produktywność.

Jak komentuje Sander Kok, dyrektor operacyjny GoodHabitz, wraz z rosnącym znaczeniem technologii i narzędzi cyfrowych w miejscu pracy pracownicy, którzy nie są dobrze zorientowani w analizie danych, urządzeniach cyfrowych czy komunikacji online, ryzykują pozostaniem w tyle. Podobnie jak pracownicy, którym brakuje umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, praca zespołowa i przywództwo. Ci mogą mieć trudności z budowaniem silnych relacji ze współpracownikami i klientami, a także radzeniem sobie w złożonych sytuacjach – co jest kluczowe dla odniesienia sukcesu.

Jak zwracają uwagę autorzy badania, pomimo gotowości do rozwoju (chętnie w godzinach pracy) pracownicy wciąż zbyt rzadko mogą tu liczyć na wsparcie pracodawców, w tym swoich szefów. Tylko co drugi z uczestników sondażu czuje się zachęcany przez swojego przełożonego do rozwoju nowych umiejętności, a podobna grupa (48 proc.) ankietowanych stwierdziła, że pracodawca oferuje szkolenia adekwatne do ich pracy. Natomiast aż 39 proc. pracowników wskazało, że ich pracodawca w ogóle nie oferuje szkoleń.

Ponad połowa pracujących Polaków dostrzega u siebie brak umiejętności, które będą konieczne, by odnieść sukces w warunkach szybkich zmian technologicznych i dużej zmienności – wynika z sierpniowego raportu firmy GoodHabitz. Wraz z agencją badawczą Markteffect przeprowadziła badanie wśród 24,2 tys. pracowników z kilkunastu krajów świata, w tym z Polski.

Okazało się, że na świecie niedobór tych umiejętności dostrzega u siebie jeszcze więcej, bo 61 proc., badanych pracowników (największe luki kompetencyjne widoczne są w krajach Ameryki Łacińskiej). Jednocześnie zdają sobie sprawę, iż chcąc odnieść sukces w przyszłości, muszą podwyższyć swoje kompetencje lub przekwalifikować się.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Rynek pracy
Pozorny boom. Firmy chcą rekrutować, ale nie palą się do zwiększania zatrudnienia
Rynek pracy
Szklane sufity w dużych spółkach mają pęknąć. Za mało kobiet we władzach
Rynek pracy
Chińskie firmy oburzyły kobiety. Do akcji wkraczają władze w Pekinie
Rynek pracy
Jakich pracowników szukają pracodawcy? Ta grupa nie może narzekać na brak ofert
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Rynek pracy
Emigracja zarobkowa coraz mniej kusi Polaków. Najniższy odsetek od pandemii