Jeszcze w styczniu 2021 r. liczba nowych wniosków o zasiłki sięgała 900 tys. Wraz z podnoszeniem się gospodarki amerykańskiej po kryzysie stopniowo jednak spadała. Średnia z czterech tygodni zmniejszyła się już do 219 tys., czyli jest o 1 tys. mniejsza od przeciętnego poziomu sprzed pandemii. Zmniejsza się też liczba Amerykanów pobierających zasiłki przez dłuższy czas. W ostatnim tygodniu listopada sięgała ona 1,99 mln, gdy na początku roku przekraczała 5 mln.

Czytaj więcej

USA: Rynek pracy mocno rozczarował

Od kwietnia 2020 r. w gospodarce amerykańskiej powróciło 18,5 mln miejsc pracy, ale i tak zatrudnienie jest mniejsze o 3,9 mln niż w lutym 2020 r. W listopadzie przybyło w USA 210 tys. etatów (licząc poza rolnictwem), co uznano za rozczarowujący wynik. Jednocześnie wielu przedsiębiorców skarży się na niedobór siły roboczej. Tymczasem pracownicy coraz częściej rezygnują z dotychczasowych posad. W październiku z pracy zrezygnowało 4,2 mln Amerykanów.