To już ostatnie miesiące trzyletniej kampanii prowadzonej  w Unii Europejskiej przez organizacje obywatelskie skupione w European Coalition for Corporate Justice (ECCJ). Kampania pod hasłem: „Prawa dla ludzi, reguły dla biznesu" promuje zwiększenie odpowiedzialności międzynarodowych firm do przestrzegania praw człowieka, przede wszystkim w biednych krajach. W Polsce prowadzi ją Fundacja CentrumCSR.PL.

Prawny przymus zamiast dobrowolności

- Pokazujemy na czym polega nadużywanie przez korporacje swojego potencjału ekonomicznego, a także przedstawiamy i promujemy konkretne postulaty prawne - mówi Grzegorz Piskalski, szef fundacji, który jest przekonany o konieczności wprowadzenia wiążących prawnie regulacji dla wielonarodowych korporacji. - Zbyt dużo jest przykładów, które pokazują, że dobrowolne zobowiązania korporacji do stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu są niewystarczające. Potrzebny jest prawny przymus - dodaje.

Pogląd ten ma wielu zwolenników także wśród pracowników korporacji.  - Przez dwa lata pracowałam za granicą w międzynarodowej firmie, która na co dzień promowała zasady odpowiedzialnego biznesu, zwłaszcza te związane z pomocą dzieciom. W firmie powołany był nawet specjalny zespół pracowników, bardzo oddanych swojej pracy, który zajmował się tylko tą tematyką. Gdy wyszło na jaw, że firma zamieszana jest w Dubaju w skandaliczne praktyki związane z niewolnicza pracą, w tym także nieletnich, byliśmy mocno przygnębieni -  opowiada Adrianna. Jej zdaniem niezbędne są prawne regulacje, które zmuszą firmy do przestrzegania praw człowieka.

Ważne poparcie

Jeszcze tylko przez kilka tygodni można składać podpisy na stronie www.prawadlaludzi.pl, popierając w ten sposób postulaty kampanii. Europejskim organizacjom udało się już zebrać ok. 50 tys. podpisów, w Polsce dopiero ok. pół tysiąca. Postulaty kampanii poparło także już ok. 100 eurodeputowanych, z Polski na razie jedynie Lidia Geringer De Oedenberg. Petycja wraz z głosami poparcia zostanie przekazana 13 lipca Antonio Tajaniemu, wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, który odpowiada za przedsiębiorstwa i przemysł.

W najbliższy czwartek, 26 maja w Warszawie odbędzie się seminarium organizowane przez Fundację CentrumCSR.PL, na którym swoje stanowiska nt. społecznej odpowiedzialności biznesu omówią przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz  organizacje pozarządowe.

Najważniejsze postulaty kampanii PRAWA DLA LUDZI REGUŁY DLA BIZNESU:

- Należy doprowadzić  do sytuacji, aby europejskie firmy były prawnie odpowiedzialne za krzywdy wyrządzone ludziom i środowisku naturalnemu na terenie Unii Europejskiej, jak również poza nią. Firmy matki muszą ponosić bezpośrednią odpowiedzialność prawną za działania kontrolowanych przez nie spółek-córek. Obecnie  tak nie jest.

Autopromocja
Podwajamy subskrypcje

Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji

KUP TERAZ

- Europejskie firmy powinny dokładnie informować na temat wpływu ich działalności na środowisko naturalne oraz ludzi. Dziś firmy nie mają obowiązku raportowania społecznych i środowiskowych aspektów swojej działalności.

- Obywatele państw spoza UE, którzy ucierpieli wskutek działalności europejskich firm powinni mieć  zagwarantowany dostęp do sprawiedliwości na terenie UE. Zbyt często osoby, które ucierpiały wskutek działania europejskiego biznesu, są pozbawione jakiejkolwiek pomocy prawnej, a te które  decydują się na dochodzenie sprawiedliwości spotykają się z groźbami.