W urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 2,13 mln osób. W ciągu miesiąca zarejestrowało się ponad 244 tys. osób - mniej niż w listopadzie, ale więcej niż rok wcześniej. Pod koniec 2011 roku stopa bezrobocia wyniosła 12,5 proc.

W grudniu 2012 roku wyrejestrowano 165 tys. osób.

Przedsiębiorcy zgłosili tylko 35,7 tys. ofert pracy.