Kwietniowe przymrozki mocno zaszkodziły też drzewom owocowym, zwłaszcza moreli, których zbiory będą mniejsze o połowę wobec średniej z lat 2016-20. Według najnowszych przewidywań pionu statystycznego tego resortu, Agreste będą najmniejsze od 42 lat - podał kanał France24 za AFP.

Na wielkość pozyskanego wina będzie mieć także wpływ choroby krzewów winorośli, dotkniętych przez grzybicznego mączniaka i pleśń., czemu sprzyjały obfite opady deszczu latem. Pion Agreste szacuje, że powinno to być 32,6-35,6 mln hektolitrów.

„Produkcja wina w 2021 r. będzie historycznie mała, poniżej poziomu z 1991 i 2017 r., kiedy również wystąpiły na wiosnę ostre przymrozki. Według stanu na dziś wydajność będzie raczej bliższa 1997 r., kiedy to zbiory bardzo zmalały z powodu niszczycielskich przymrozków i letnich opadów” - stwierdza komunikat resortu rolnictwa. Spadek produkcji w latach 1977-21 jest konsekwencją stałego zmniejszania areału winnic - dodał resort.

Zbiory moreli szacuje natomiast na 56 tys. ton, o 35 proc. mniej wobec ubiegłego roku i o 54 proc. względem 5-letniej średniej branej pod uwagę w rolnictwie.