Większość nie pamięta, nie zna, nie rozumie pytania