Ukraińcy podkreślają, że zjawisko korupcji zmniejsza się, ale idzie to wciąż zbyt powoli ze względu na to, że wielu z nich przyzwyczaiło się już do łapownictwa. Miejsca, w których Ukraińcy najczęściej dają łapówki to szkoły, urzędy oraz służba zdrowia. 

Według przeprowadzonego badania, do tego rodzaju zachowań przyznało się 18 procent respondentów. Trzy lata temu, gdy przeprowadzano poprzedni sondaż było to aż o 10 procent więcej.

Z badania wynika także, że chociaż Ukraińcy wręczają teraz mniej łapówek, aż 43 procent z nich jest zdania, że poziom łapownictwa w ich regionie się zwiększył.

Choć 53 procent Ukraińców uważa, że jest to choroba, która hamuje rozwój kraju, 40 procent uważa, że pogodziło się już z tym zjawiskiem i twierdzi, że bez zjawiska korupcji społeczeństwo ukraińskiego nie potrafiłoby już funkcjonować.