Nigeryjczyk przybył do Warszawy lotami łączonymi. W hali przylotów zwrócił uwagę celników nienaturalnym zachowaniem. nto około 600 tys. złotych.

Nigeryjczyk usłyszał zarzut przemytu znacznej ilości środków odurzających.