Na podstawie rozporządzenie z 3 stycznia 2023 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie na rynek mąki ze świerszczy, jak i innych produktów typu bułki, chleb czy ciasta. Dozwolona jest także produkcja takiej żywności w UE. Tymczasem już teraz oficjalnie trafiają one do sklepów, choć żywność z owadów nie jest zupełnie nowym produktem na rynku, innego rodzaju towary można już w sklepach znaleźć. Pojawiają się lokale gastronomiczne z taką ofertą, także w Polsce. Teraz produkty z owadów będzie można kupić w sklepach, niedługo stosowne pozwolenia powinny dostać inne kategorie.

Wartość rynku owadów jadalnych osiągnie 9,6 mld dol. do 2030 r., przy średniorocznym tempie wzrostu 28,3 proc.

Czytaj więcej

Mąka ze świerszczy do produkcji chleba czy pizzy. KE wydała zgodę

Wzrost jest napędzany czynnikami środowiskowymi, inne źródła białka mają wysoką emisję gazów cieplarnianych, zwłaszcza hodowla przemysłowa zwierząt. W efekcie rośnie zapotrzebowaniem na białko pochodzenia owadów w przemyśle paszowym, to też efekt minimalnego ryzyka przenoszenia chorób odzwierzęcych przy spożywaniu owadów.

Analitycy oczekują, że gospodarki wschodzące zapewnią znaczące możliwości wzrostu podmiotom działającym na tym rynku. Jednak brak świadomości korzyści płynących ze spożycia owadów pozostanie głównym wyzwaniem dla rozwoju tego rynku.

Segment żywności i napojów będzie miał największy udział w rynku owadów jadalnych. Rozwój tego segmentu jest napędzany rosnącym niedoborem żywności na całym świecie, rosnącym spożyciem przetworzonych całych owadów oraz rosnącym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości alternatywne źródła białka i aminokwasów.

Czytaj więcej

Blisko co drugi Polak próbował przestać jeść mięso

W 2022 r. Azja i Pacyfik będą miały największy udział w rynku owadów jadalnych. Wzrost rynku przypisuje się takim czynnikom, jak ugruntowane komercyjne rynki hodowlane owadów jadalnych, zwłaszcza w Tajlandii, szeroka dostępność różnych owadów w połączeniu z ogromną produkcją, pozytywne nastawienie do owadów jako żywności i paszy, brak barier regulacyjnych w stosowaniu owady jako żywność i pasza oraz obecność kluczowych graczy rynkowych w regionie.

Kluczowi gracze na rynku to Ynsect z Francji, Protix z Holandii, Enterra Feed Corporation z Kanady lub LLC z USA.