Ambra tłumaczy, że negatywnie na wyniku finansowym odbiła się zarówno sezonowość sprzedaży, jak i czynniki jednorazowe, takie jak zmiana stanu zapasów czy przyspieszone wydatki na wsparcie marketingowe Cydru Lubelskiego, lidera polskiego rynku lekkiego alkoholu z jabłek.

W trzech kwartałach roku obrotowego 2014/2015 Ambr wypracowała rekordowe 51,4 mln zł operacyjnych przepływów pieniężnych. Rekordowe operacyjne przepływy pieniężne Ambra tłumaczy optymalizacją zarządzania zapasami i należnościami.

- Również sprzedaż aktywów nieoperacyjnych w pierwszym półroczu przyczyniła się do poprawy sytuacji finansowej i spadku zadłużenia – podaje Ambra.

Nadal, jak informuje grupa, dynamicznie rosła sprzedaż Cydru Lubelskiego. Dalszy wzrost sprzedaży odnotowały także brandy Pliska i wódki Baczewski.

Tylko w trzecim kwartale 2014/2015 łączna wielkość sprzedaży Ambry liczona w 0,75 butelkach poszła w górę o 10,6 proc. Przychody netto grupy zwiększyły się o 2,6 proc., do 64,6 mln zł.

- Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego rozwoju Cydru Lubelskiego, a przede wszystkim z entuzjastycznego przyjęcia przez konsumentów tej młodej kategorii. Przed nami najważniejszy dla cydru sezon letni, do którego przygotowaliśmy się już w trzecim kwartale zwiększając wydatki na tę markę, co dodatkowo obciążyło wyniki – mówi Robert Ogór, prezes grupy Ambra. - Pogorszenie wyniku finansowego w trzecim kwartale roku obrotowego 2014/2015 ma również z tego powodu jednorazowy charakter. W kolejnym kwartale oraz w następnym roku obrotowym pracować będziemy nad poprawą wyników finansowych, do czego przyczynią się niższe koszty działalności, osiągnięcie progu rentowności projektu Cydru Lubelskiego, a także zwiększenie efektywności sprzedażowej w kluczowych kanałach dystrybucji.

Dzięki przejęciu kontroli nad spółką Winezja.pl Ambra rozwinie bezpośrednią sprzedaż wina poprzez wiodący polski portal winiarski www.winezja.pl i skorzysta z synergii z siecią specjalistycznych sklepów winiarskich Centrum Wina. Pierwsze efekty tych działań będą widoczne w kolejnym roku obrotowym.