Stypendium dla studenta od przyszłego pracodawcy bez składek

Stypendium wypłacanego osobie za to, że po zakończeniu nauki będzie pracować w danej firmie, nie wlicza się do podstawy wymiaru.

Publikacja: 30.01.2024 20:59

Stypendium dla studenta od przyszłego pracodawcy bez składek

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który chce przyznać studentowi stacjonarnych studiów licencjackich stypendium w celu dofinansowania nauki. W zamian miałby zobowiązać się, że po jej zakończeniu będzie pracować w tej firmie, która wsparła go finansowo. W tym celu została z nim zawarta umowa cywilnoprawna. Do czasu zakończenia studiów student nie będzie świadczył na rzecz firmy żadnej pracy. Przedsiębiorca podkreślił, że kwota stypendium będzie stanowiła przychód osoby, która ją otrzymuje. Zwrócił się jednocześnie do ZUS z pytaniem, czy powinna być oskładkowana. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nie.

W wydanej interpretacji przypomniał, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe faktycznie jest przychód.

Jego definicja stosowana na potrzeby ubezpieczeń społecznych jest zawarta w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r., poz. 2647). Z kolei art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 1230) określa zamknięty katalog osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym.

Czytaj więcej

Status studenta zwalnia ze składek bez względu na datę wypłaty

ZUS zwrócił uwagę, że w katalogu nie ma umowy stypendialnej, w której stypendysta zobowiązuje się do pracy w danym podmiocie po skończeniu nauki. Jest to zdaniem ZUS umowa nienazwana, do której mają zastosowanie przepisy k.c.

Kluczowe jest jednak to, że student nie wykonuje na jej podstawie żadnej pracy na rzecz firmy. Zobowiązuje się jedynie do jej świadczenia w przyszłości. W związku z tym, że nie ma cech wykonywania pracy, nie można takiej umowy kwalifikować jako tytułu do ubezpieczeń, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy systemowej.

Decyzja ZUS: DI/200000/43/1139/2023

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który chce przyznać studentowi stacjonarnych studiów licencjackich stypendium w celu dofinansowania nauki. W zamian miałby zobowiązać się, że po jej zakończeniu będzie pracować w tej firmie, która wsparła go finansowo. W tym celu została z nim zawarta umowa cywilnoprawna. Do czasu zakończenia studiów student nie będzie świadczył na rzecz firmy żadnej pracy. Przedsiębiorca podkreślił, że kwota stypendium będzie stanowiła przychód osoby, która ją otrzymuje. Zwrócił się jednocześnie do ZUS z pytaniem, czy powinna być oskładkowana. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a