I dodał: - Dochodzi do tego wyhamowanie popytu. Wszystko to spowoduje, że będziemy mieli więcej upadłości, nie tylko konsumenckich ale i małego i średniego biznesu tego, który nadal odpowiada za wzrost gospodarczy w Polsce. Branże, które mocno ucierpiały na pandemii, w które dużo inwestowaliśmy, by je odbudować mogą nie przetrwać tego roku i tej zimy. My, konsumenci, możemy być świadkami zamykania bardzo wielu działalności gospodarczych.

W drugiej części programu prof. Wojciech Szafrański z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu opowiadał o kuluarach kradzieżach dzieł sztuki w Polsce i na świecie.

Zobacz wideo z programu: