17 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Nowelizacja uwzględnia nowe stanowiska pomocnicze, na których mogą być zatrudniani pracownicy Agencji Wywiadu, kategorie zaszeregowania oraz wymagane kwalifikacje.

Te nowe stanowiska to m.in. starszy (młodszy) operator systemu, starszy (młodszy) logistyk, asystent (młodszy asystent).

Nowelizacja umożliwi zatrudnianie osób o kwalifikacjach, wiedzy i umiejętnościach pożądanych do wykonywania zadań Agencji.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 15 lipca 2013 r. DzU z 2 sierpnia, poz. 882