Tematy rozmów:

- art. 585 ksh, z którym mieli wielki problem prezesi spółek

oraz

- co zrobi Adwokatura z adwokatami zamieszanymi w aferę reprywatyzacyjną.