- Realizując zobowiązania przedwyborcze przechodzi od słów do czynów. Składamy w poniedziałek formalny wniosek do resortu rodziny o podjęcie prac nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej - poinformował Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej.

- Polskie prawo spełnia wszystkie wymagania, które są określone w Konwencji Stambulskiej w zakresie ochrony kobiet wobec  przemocy - podkreślił Ziobro.

Ziobro stwierdził jednocześnie, że w Konwencji są zapisy o charakterze ideologicznym, które MS uważa za szkodliwe.

- Konwencja Stambulska pod względem ścigania sprawców przestępstw jest zbędna. Jest również sprzeczna z punktu widzenia zgodności z aksjologią i porządkiem konstytucyjnym. Konwencja jest nie tylko sprzeczna z pewnym systemem wartości, ale również z konkretnymi prawami konstytucyjnymi oraz innymi zobowiązaniami międzynarodowymi m.in. Konwencją Praw Dziecka. Właśnie dlatego powinna zostać wypowiedziana – stwierdził wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, prezentując na konferencji wniosek, który zostanie przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Minister Romanowski zwrócił uwagę, że zapisy Konwencji Stambulskiej promują ideologię gender i są sprzeczne m.in. z zapisanym w Konstytucji RP prawem rodziców do wychowania dzieci, zapewnienia im wychowania moralnego czy religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

W tym tygodniu za wypowiedzeniem Konwencji opowiedziała się wicepremier Jadwiga Emilewicz. - Konwencja stambulska budzi ogromne kontrowersje. Dyskutowaliśmy o tym w Porozumieniu. Popieram wypowiedzenie tej konwencji - powiedziała.

Konwencja stambulska to Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Została podpisana 11 maja 2011 r. w Stambule.