Wyjazd dziecka za granicę po rozwodzie małżonków lub po rozstaniu partnerów wymaga zgody obojga rodziców albo sądu opiekuńczego.

– Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania w takim samym stopniu. Wyjazd dziecka za granicę należy z kolei do istotnych spraw dziecka, dlatego wymaga zgody obojga rodziców. Co do zasady zgoda ta nie musi być wyrażona na piśmie. Gdy jednak istnieje konflikt między rodzicami z ostrożności warto uzyskać pisemną zgodę – mówi Alicja Przywoźna, radca prawny z Kancelarii Prawnej Goldwin Wesołowski i Wspólnicy

Dziecko, tak jak osoba dorosła, by przekroczyć granicę, musi posiadać dokument: paszport (na jego wyrobienie wymagana jest zgoda obojga rodziców) lub dowód (wymagana jest zgoda jednego z rodziców). W obrębie Unii Europejskiej oczywiście wystarczy dowód osobisty. W innych krajach konieczne jest posiadanie paszportu.

Czytaj więcej

Wakacyjne perypetie skonfliktowanych rodziców

Zdarza się, że dziecko wyjeżdża na wakacje bez rodziców – z dziadkami lub ciocią i wujkiem. Wówczas, by mogło opuścić Polskę, potrzeba będzie więcej formalności.

– Lepiej, żeby opiekunowie oprócz paszportu lub dowodu osobistego mieli ze sobą pisemną zgodę rodziców na wyjazd ich dziecka. Choć nie regulują tego żadne przepisy, warto, żeby podpisy rodziców były notarialnie poświadczone, a sama zgoda przetłumaczona na język angielski – mówi Ewa Ważny, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

– Z praktyki wynika, że warto dołączyć do zgody rodziców również kopię aktu urodzenia. Zgodę warto przetłumaczyć na język kraju, do którego dziecko jedzie. Nie chodzi tylko o przekroczenie granicy, ale i inne incydenty, które mogą wydarzyć się podczas wyjazdu – radzi Alicja Przywoźna.

Lepiej nie ryzykować i nie wyjeżdżać wbrew woli byłego małżonka czy partnera.

– Rodzic, który nie wyraża zgody, może zawiadomić policję lub Straż Graniczną. Będą zobowiązane interweniować, a wyjazd nie dojdzie do skutku – mówi Alicja Przywoźna.

Wyjazd bez zgody rodzica lub zgody sądu może nosić znamiona przestępstwa w postaci uprowadzenia dziecka. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za to kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Okazuje się, że nawet wyjazd dziecka na kolonie w kraju może zakończyć się wcześniej, jeśli rodzic nie wyraził na nie zgody.

– Rodzice mają prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka – zaznacza Alicja Przywoźna.

– Warto wcześniej przygotować się do wyjazdu i uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na wyjazd dziecka. Należy zatem złożyć do właściwego sądu wniosek o rozstrzygnięcie o istotnej sprawie dziecka poprzez zezwolenie na wyjazd dziecka – mówi Ewa Ważny.

Sąd rozstrzygnie, rozważając dobro dziecka, a nie interesy rodziców.

Czytaj więcej

Ojciec pozywa matkę, chroniąc dziecko