Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości trafia właśnie do pierwszego czytania w Sejmie. Co proponują autorzy? Sędziowie nie będą już ogłaszać wyroków i postanowień na posiedzeniu, na które nikt się nie stawi. Zostaną uznane za ogłoszone bez odczytania.

Czytaj też:

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego: mniej gwarancji procesowych dla oskarżonego

Projekt zmian Kodeksu postępowania karnego z uwagami RPO

Uzasadnienia wyroków mają być sporządzane na specjalnym formularzu, według ściśle określonych zasad. Dzięki temu będą krótsze, zrozumiałe i przejrzyste. Mniej czasu zajmie ich sporządzenie. Sędziowie nie będą musieli wymieniać na rozprawach wszystkich protokołów i dokumentów będących dowodami.

Oskarżeni stracą okazję do przedłużania procesów. Po zmianie bez względu na przyczynę nieobecności stron, nawet jeśli zostanie wystawione zwolnienie lekarskie, będzie można przesłuchać świadków i przeprowadzić inne dowody zaplanowane na daną rozprawę.

Wśród propozycji pojawia się także rezygnacja z niepotrzebnych przesłuchań. Setny czy tysięczny pokrzywdzony w jednej sprawie nie wprowadzi do postępowania żadnych nowych faktów, jedynie powieli już ustalone wiadomości. Nie ma więc sensu go przesłuchiwać.

Wzmocniona ma zostać także rola sądów apelacyjnych w postępowaniu karnym. Będą mogły skazać oskarżonego, którego winę sąd pierwszej instancji uznał, ale warunkowo umorzył postępowanie. Sąd apelacyjny będzie też mógł samodzielnie zaostrzyć karę, wymierzając karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Każdy będzie mógł także wskazać skrytkę pocztową do skutecznego doręczenia pism sądowych. To ułatwienie zarówno dla powiadamianych osób (np. stron postępowania, poszkodowanych, świadków), jak i dla samego sądu. Ministerstwo chce też wprowadzić zmiany w aktach oskarżenia kierowanych przez oskarżycieli posiłkowych. Chodzi o sytuacje, kiedy prokuratura dwukrotnie odmawia wszczęcia postępowania przygotowawczego lub dwukrotnie je umorzy, nie dopatrując się przestępstwa. Po zmianach pokrzywdzony najpierw będzie musiał złożyć zażalenie do prokuratora nadrzędnego, a gdy ten utrzyma decyzję w mocy, sprawa będzie mogła trafić do sądu.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Etap legislacyjny: pierwsze czytanie w Sejmie