Zapis konferencji będzie dostępny także później. Transmisję konferencji umożliwia Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zaprasza na konferencję pod honorowym patronatem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf by rozważyć, czy tzw. duża nowelizacja kodeksu postępowania karnego:

- służy wymierzaniu sprawiedliwości czy jednak stanowi dla niego zagrożenie,

- stanowi rzeczywiste wprowadzenie zasady kontradyktoryjności do postępowania karnego.

Plan konferencji

9.30-10.00 rejestracja

10.00-11.30

1. przywitanie

- Prof. dr hab. Lech Paprzycki, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej,

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

- Prezes SSP „Iustitia" SSO Maciej Strączyński

2. „Odpowiedzialność za wynik procesu karnego po zmianach ustawowych" – prof. Michał Królikowski,

3. „Wpływ nowelizacji na zakres postępowania przygotowawczego i materiału dowodowego załączanego do aktu oskarżenia" – PPG Marek Woźniak,

4. „Rola prokuratora w nowym modelu postępowania przed Sądem – Z-ca Przewodniczącego KRP prokurator Sławomir Posmyk

Moderator – SSR Łukasz Kluska

11.30 – 12.00 przerwa

12.00 - 14.00

5. „Tryby konsensualne, ich kształt i rola w nowym modelu postępowania" – SSN Dariusz Świecki,

6. „Postępowanie odwoławcze, jego zakres i przebieg po nowelizacji" – SSN Stanisław Zabłocki,

7. „Nowe gwarancje procesowe w zakresie pomocy prawnej z urzędu, a odpowiedzialność obrońców za wynik procesu" - adw. dr Łukasz Chojniak,

8. „Gwarancje praw pokrzywdzonych, a przeniesienie ciężaru dowodzenia na strony postępowania karnego" – dr Piotr Kładoczny z HFPCz,

9. „Rola sędziego przewodniczącego rozprawie, a możliwości oddziaływania na jej przebieg i czas trwania po nowelizacji" - SSO Jacek Przygucki.

10. „Czy wykroczenia muszą być objęte kognicją Sądu i jak procedować w ich przedmiocie po nowelizacji" – SSR Andrzej Skowron.

Moderator – SSR Łukasz Kluska

14.00 – 14.50 przerwa

14.50 - ok. 16.00

11.dyskusja i podsumowanie – kolejność wg zapisów na listę dyskutantów, a prowadzenie moderator