Doprowadzenie Kamińskiego i Wąsika do aresztu - jak to może wyglądać

We wtorek policja otrzymała z sądu nakazy doprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do aresztu śledczego. Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że o sposobie zatrzymania i doprowadzenia zdecyduje szefostwo Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, gdyż obaj skazani zamieszkują na terenie jej działania.

Publikacja: 09.01.2024 09:33

Byli posłowie PiS Maciej Wąsik (L) i Mariusz Kamiński (P) na sali obrad Sejmu w Warszawie

Byli posłowie PiS Maciej Wąsik (L) i Mariusz Kamiński (P) na sali obrad Sejmu w Warszawie

Foto: PAP/Piotr Nowak

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII obejmuje Pragę Południe, Rembertów, Wawer i Wesołą. To ta jednostka ma wykonać wczorajszy nakaz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia  doprowadzenia byłych szefów CBA w celu odbycia kary orzeczonej 20 grudnia.   Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali  prawomocnie skazani na dwa lata pozbawienia wolności za udział w „aferze gruntowej”. Ich obrońca zapowiedział kasację, ale nie wstrzymuje ona wykonania kary.

W poniedziałek wieczorem Komenda Główna Policji poinformowała, że „po otrzymaniu stosownych dokumentów Policja wykona czynności administracyjne przewidziane prawem.” O sposobie wykonania tych czynności  decydować ma szefostwo Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Czytaj więcej

Jest decyzja sądu ws. pozbawienia wolności Kamińskiego i Wąsika

Kamiński i Wąsika w areszcie — jak wygląda procedura doprowadzenia skazanego

Procedurę doprowadzenia skazanego do aresztu reguluje Kodeks karny wykonawczy.

Zgodnie z art. 79, skazanego na karę pozbawienia wolności sąd wzywa do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca jego stałego pobytu, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Sąd może polecić doprowadzenie skazanego do aresztu śledczego bez wezwania. Jeżeli skazany, mimo wezwania, nie stawił się w areszcie śledczym, sąd poleca go doprowadzić. Kosztami doprowadzenia sąd obciąża skazanego.

W areszcie skazany czeka na decyzję klasyfikacyjnej komisji penitencjarnej  w sprawie przeniesienia do właściwego zakładu karnego.

Art. 79a opisuje, jak wygląda przyjęcie do aresztu śledczego. Skazany okazuje tam dokument stwierdzający tożsamość, podaje dane osobowe, informuje o zmianie danych osobowych, o miejscu stałego pobytu, o uprzedniej karalności, o stanie zdrowia, a także o ciążącym na nim obowiązku alimentacyjnym. Skazany może być także poddany czynnościom mającym na celu jego identyfikację, w szczególności: sfotografowaniu, oględzinom zewnętrznym ciała, pobraniu odcisków oraz okazaniu innym osobom. Przekazuje do depozytu dokumenty, pieniądze, przedmioty wartościowe i inne przedmioty, których nie może posiadać w celi.

Następnie skazanego umieszcza się w celi przejściowej, na okres niezbędny, nie dłużej jednak niż na 14 dni. W tym czasie skazany przechodzi  wstępne badania lekarskie, zabiegi sanitarne i wstępne badania osobopoznawcze. Zostaje też zapoznany z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania kary pozbawienia wolności i porządkiem wewnętrznym aresztu śledczego.Czytaj więcej: https://prawo-pl.com/kodeks_karny_wykonawczy/79b.htm Czytaj więcej: https://prawo-pl.com/kodeks_karny_wykonawczy/79a.htumieszcza się w celi przejściowej, na okres niezbędny, nie dłużej jednak niż na 14 dni, dla poddania go wstępnym badaniom lekarskim, zabiegom sanitarnym i wstępnym badaniom osobopoznawczym oraz zapoznania z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania kary pozbawienia wolności i porządkiem wewnętrznym aresztu śledczego

Zgodnie z art. 79b, skazanego informuje się o obliczonym okresie wykonywania kary. Przyjęcie tej informacji do wiadomości skazany potwierdza podpisem.Czytaj więcej: https://prawo-pl.com/kodeks_karny_wykonawczy/79b.htm

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII obejmuje Pragę Południe, Rembertów, Wawer i Wesołą. To ta jednostka ma wykonać wczorajszy nakaz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia  doprowadzenia byłych szefów CBA w celu odbycia kary orzeczonej 20 grudnia.   Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali  prawomocnie skazani na dwa lata pozbawienia wolności za udział w „aferze gruntowej”. Ich obrońca zapowiedział kasację, ale nie wstrzymuje ona wykonania kary.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Materiał Promocyjny
Co czeka zarządców budynków w regulacjach elektromobilności?
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara