Obywatelski projekt zmian w kodeksie karnym wprowadzający kary za lżenie Kościoła jest już po ostatnich poprawkach sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Ta w środę wieczorem przygotowała już nawet dodatkowe sprawozdanie z poprawkami. Nad projektem jednak cały czas wisi wniosek o odrzucenie.

W projekcie przewidziana jest zmiana w art. 195 k.k. Obecnie przewiduje on dwa lata więzienia za złośliwe przeszkadzanie w publicznym wykonywaniu aktu religijnego Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji, pogrzebie, uroczystości lub obrzędach żałobnych. Projekt zakłada wykreślenie słowa „złośliwe”.

Czytaj więcej

W prasie może dochodzić do obrazy uczuć religijnych

Podczas prac podkomisji dodano kolejny paragraf do tego przepisu, stanowiący, że sprawca takiego czynu, który „doprowadza do przerwania wykonania aktu religijnego albo pogrzebu, uroczystości lub obrzędów żałobnych” podlegałby karze do trzech lat pozbawienia wolności.

Projekt zakłada też zmianę art. 196 k.k., który mówi, że „kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”.