W "Faktach po Faktach" prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze odpowiadał na pytanie, czy gdyby Putin pojawił się w którejś z europejskich stolic, powinien zostać aresztowany. Prof. Piotr Hofmański stwierdził, że jasną odpowiedź na to daje Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego.

- Państwa - strony statutu, które go ratyfikowały, mają prawny obowiązek pełnej współpracy, która obejmuje także wykonanie nakazów aresztowania. W konsekwencji, jeżeli osoba ścigana nakazem pojawia się na terytorium państwa, które jest stroną Statutu Rzymskiego, ciąży na tym państwie prawny obowiązek wykonania tego nakazu, aresztowania tej osoby i dostarczenia jej przed trybunał haski - wyjaśnił prof. Hofmański.

Czytaj więcej

Wojciech Tumidalski: Haga pokazuje Putinowi, że nie może spać spokojnie

Przyznał, że "rzeczą, która jest dyskutowana, jest ewentualne korzystanie przez niektórych oskarżonych czy podejrzanych z immunitetu międzynarodowego", ale Trybunał już rozstrzygnął tę kwestię orzekając w sprawie prezydenta Umara al-Baszira, byłego prezydenta Sudanu. Stwierdził wówczas, że taki immunitet nie chroni przed odpowiedzialnością za zbrodnie przewidziane w Statucie Rzymskim.

Prof. Hofmański powiedział, że Statut Rzymski wyklucza rozprawę in absentia, czyli pod nieobecność oskarżonego.

- W rezultacie może być prowadzone postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia zarzutów. Natomiast rozprawa może się toczyć wyłącznie w wypadku postawienia osoby podejrzanej przed sądem - zaznaczył prezes MTK.

Jak podkreślił, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze jest sądem działającym w oparciu o statut  ratyfikowany przez 123 państwa i w imieniu tych państw daje bardzo wyraźny sygnał, że zbrodnie wojenne mają swoje konsekwencje (lista państw-sygnatariuszy: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en)

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakazy aresztowania Władimira Putina oraz rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej w związku zarzucając im odpowiedzialność za zbrodnie wojenne polegające na porwaniach i bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Prof. Hofmański wyraził przypuszczenie, że ten nakaz "to dopiero początek całości".

- Hipoteza, że ten fragment [o porywaniu dzieci - przyp. red.] został najlepiej udokumentowany i to kierowało prokuratorem, który skierował wniosek o nakaz aresztowania, jest trafna - powiedział. - Nie wykluczam, że te sprawy mogą ulec poszerzeniu. Tak w odniesieniu do osób, które już zostały oskarżone, jak i w odniesieniu do osób, co do których wnioski będą napływały - stwierdził prezes MTK w TVN24.