Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur działający przy rzeczniku praw obywatelskich przygotował kolejny raport dotyczący tego zjawiska na komisariatach. Spektrum omówionych przypadków jest szerokie – od brutalnych tortur z użyciem m.in. paralizatora i zakończonych samobójstwem jednego z zatrzymanych, aż po presję psychiczną i wyzwiska stosowane w celu wymuszenia przyznania się do winy.

W raporcie wskazano na problemy m.in. z prawną kwalifikacją tortur. W Polsce sprawy takie są ścigane np. z artykułów o nadużyciu władzy (art. 231 kodeksu karnego) i wymuszaniu zeznań (art. 246). Nie ma jednak przepisów penalizujących stosowanie tortur w celu ukarania lub zastraszenia zatrzymanego albo z powodu dyskryminacji. Brakuje też wyższych kar za „szczególne okrucieństwo”.

Czytaj więcej

Hanna Machińska: Tortury, hańba naszego stulecia