Sąd skazał właścicieli oraz pracowników spółki odpowiedzialnych za prawidłową realizację kontaktów związanych z tą inwestycją. Skazani zostali uznani za winnych oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentacji. 

Spółka w latach 2011-2014 prowadziła prace polegające na przebudowie oraz naprawie wałów przeciwpowodziowych na Wiśle oraz Nysie Kłodzkiej. Wykazano, że inwestycja w zakresie umocnień lub przebudowy wałów była wykonana wadliwie. Zakresem postępowania objęto sześć przedsięwzięć. 

Czytaj więcej

Kolejny akt oskarżenia w sprawie afery Getback

Firma ukrywała swoje uchybienia przygotowując odpowiednią dokumentację techniczną, której poświadczano nieprawdę i wbrew rzeczywistości wskazywano na wykonanie prac zgodnie z projektem i normami budowlanymi, podczas gdy prace te wykonywane były nierzetelnie. Tak sporządzone przez dokumenty, stanowiły podstawę do wypłaty należności dla tej firmy, działającej jako podwykonawca. Postępowanie wykazało, że wyłudzono w ten sposób 34 miliony złotych. 

Sąd skazał oskarżonych na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, kary grzywny w wysokości od dwóch do czterdziestu tysięcy złotych, a wobec właścicieli spółki wydał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na maksymalny okres, tj. 10 lat. 

Wyrok nie jest prawomocny.