Obecne kary za zanieczyszczanie środowiska są niewystarczające. Dlatego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przygotowano zmiany ustawy regulującej te sprawy. Mają być wprowadzone m.in wysokie nawiązki.

W przypadku skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku, sąd obowiązkowo orzeknie nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Pieniądze trafią na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gdy przestępstwo zostanie popełnione nieumyślnie, nawiązka będzie możliwa – ale nie obowiązkowa. W dodatku za niszczenie środowiska przyrodniczego w znacznych rozmiarach sprawcy grozić będzie od 6 miesięcy do lat 8 więzienia. Za niszczenie albo uszkadzanie – na terenie objętym ochroną – roślin, zwierząt, grzybów lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych grozić ma grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 5 lat więzienia. Z kolei m.in. za niezgodne z prawem składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów, które może zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka, grozić ma do dziesięciu lat pozbawienia wolności (dziś do pięciu lat).

Etap legislacyjny: komisja prawnicza

Czytaj więcej

Projekt ustawy o ochronie środowiska zakłada milionowe sankcje za trucie ziemi, wody i powietrza