Dwa nowe mandaty: za brudny pojazd i niebezpiecznego psa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Są w nim m.in. dwa nowe mandaty: dla opiekunów niebezpiecznych zwierząt oraz przewoźników.

Aktualizacja: 01.01.2021 11:50 Publikacja: 01.01.2021 00:01

Dwa nowe mandaty: za brudny pojazd i niebezpiecznego psa

Foto: Adobe Stock

W związku z końcem 2020 roku przypominamy najciekawsze i najważniejsze teksty opublikowane w "Rzeczpospolitej" w minionych 12 miesiącach. Dziś przypominamy opublikowany 22 maja 2020 r. tekst Doroty Gajos-Kaniewskiej dotyczący projektu nowych mandatów.

Nowelizacja rozporządzenia jest konsekwencją zmian wprowadzonych w Kodeksie wykroczeń w 2018 r. Wprowadzono typ podstawowy wykroczenia z art. 77 k.w. – niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (§ 1) oraz typ kwalifikowany (§ 2), który polega na dopuszczeniu się czynu z § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka.

Ustawa przewidziała również zmianę sankcji karnej – ograniczenie wolności, grzywna do 1000 złotych albo nagana dla typu podstawowego (§ 1) oraz ograniczenie wolności, grzywna albo nagana dla typu kwalifikowanego (§ 2). Kary te może wymierzyć sąd. W przypadku typu kwalifikowanego (§ 2) przepis nie określa wysokości maksymalnej grzywny, więc zgodnie z art. 24 § 1 k.w.,  sąd może wymierzyć nawet 5000 zł kary.

To zróżnicowanie kar nie miało do tej pory odbicia w postępowaniu mandatowym, które prowadzi policja albo inne uprawnione organy. Maksymalna grzywna, jaką można co do zasady nałożyć w postępowaniu mandatowym wynosi 500 zł. W szczególnych przypadkach może być wyższa, np. przy zbiegu wykroczeń do 1000 zł.

Minister uznał, że charakter przewinienia z art. 77 § 2 k.w., tj. zagrożenie dla życia i zdrowia, wymaga  określenia dla niego kary grzywny na najwyższym możliwym pułapie - 500 zł.

Projektodawca zastrzega, że takie określenie maksymalnego mandatu za trzymanie niebezpiecznego zwierzęcia nie wyklucza surowszego potraktowania sprawcy wykroczenia. Policja może skierować wniosek o ukaranie do sądu. Wówczas sąd może orzec ograniczenie wolności, grzywnę (do 5000 zł) albo naganę.

Co ważne, nowy przepis obejmuje wszystkie zwierzęta, które - niewłaściwie trzymane - swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka, bez względu na to, czy znajdują się np. w wykazie psów groźnych ras.

Projekt nowelizacji  dostosowuje treść rozporządzenia ws.  wysokości mandatów także do nowelizacji art. 117 Kodeksu wykroczeń, który kiedyś dotyczył grzywny (do 1500 zł) lub nagany za brak czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Dotychczasową treść tego przepisu oznaczono jako § 1 i dodano  § 2: "Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym".

Te dwa odmienne wykroczenia trzeba też było oddzielnie wskazać w taryfikatorze mandatów. Ponieważ dla obu wykroczeń k.w. określa taką samą karę, projekt zakłada w obu przypadkach taką samą wysokość mandatu karnego: 100 zł. Tyle może zapłacić za brak czystości kierowca busa, taksówkarz i inne osoby świadczące usługi przewozu osób.

Projektowane rozporządzenie skierowano do uzgodnień. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Sądy i trybunały
Jest wyrok TK ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach