Resort sprawiedliwości proponuje zmiany w kodeksie karnym wykonawczym. Projekt trafił do uzgodnień w Rządowym Centrum Legislacji. Propozycji zmian jest kilkanaście: od uregulowania spraw komunikowania się więźniów z rodziną przez składanie wniosków o elektroniczną bransoletę aż po doprowadzenie do kryminału. Najistotniejsza dotyczy jednak poprawy skuteczności osadzania w więzieniach osób prawomocnie skazanych. Problem jest coraz poważniejszy. Jak podaje MS, w styczniu 2021 r. do więzień (mimo wyznaczonego terminu) nie stawiło się blisko 39 tys. skazanych.

Czytaj więcej

Zmiany w prawie drogowym: Sejm uchwalił podwyżkę kar dla kierowców

W zmienionym art. 79 k.k.w. proponuje się wyeliminowanie wezwania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym. Wprowadzona ma zostać zasada wydawania przez sąd polecenia zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego każdego skazanego na karę pozbawienia wolności.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe