Interesanci zgłosili, że wobec osadzonych zastosowano przymus bezpośredni. Odniosły one obrażenia i nie otrzymały pomocy medycznej.

Dlatego 11 sierpnia 2017 r. do Zakładu Karnego w Lublińcu pojechali pracownicy Biura Pełnomocnika. Na miejscu rozmawiali oni z obiema osadzonymi kobietami, dyrektorem zakładu, psychologiem i przedstawicielką służby zdrowia. Zapoznali się też z dokumentacją i zabrali do analizy zapis video dotyczący zastosowania środków przymusu bezpośredniego.

14 sierpnia 2017 r. do Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach przyszła matka i ojczym jednej z osadzonych. Podziękowali za podjęte działania oraz poinformowali, że z relacji córki wynika, ze zachowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej w stosunku do niej "uległo poprawie" i że jest traktowana z szacunkiem.

Sprawa jest dalej badana.